Iskolánkról

Településünk Pest megyében a Gödöllői dombvidéktől keletre, a Galga-patak völgyében található. A vidék változatos képet nyújt meredek partjaival, lapos dombjaival, sík területeivel.

A letelepedni szándékozóknak már évezredek óta csalogató volt a vidék, hiszen a folyóvíz mellett a földműveléshez, állattartáshoz szükséges területek szintén rendelkezésre álltak. Mint minden falu életében, Hévízgyörk esetén is szorosan összefonódik a vallás és a település története, az egyházlátogatási jegyzőkönyv bejegyzései alapján, már 1700-ban is három felekezet lakosai éltek a faluban.

A falu lélekszáma 3000 főre tehető, tanulóink létszám átlaga 230 fő.

Iskolánk közel fél évszázada szolgálja az alapfokú oktatást, nevelést. Intézményünkben 2006-tól a SNI mozgássérült gyermekek integrált nevelése kiemelt feladatként szerepel. Az épület szerkezetét tekintve, jelenlegi formájában 1988-ban került átadásra. Európai Uniós pályázatból az alsó szint akadálymentesítése megtörtént.

Az épületben a tizenkét tanterem mellett számítástechnika terem, logopédiai szoba, tornaterem öltözőkkel és ebédlő biztosítja az oktatás zavartalan működését. A korszerű oktatáshoz szükséges modern IKT és audio-vizuális eszközök lényegében rendelkezésre állnak: interaktív tábla, 32 fős feleltető rendszer, digitális kamera, fényképezőgép, DVD lejátszók, lap-topok, projektorok. Tanulóink informatikai oktatása 14 számítógépen folyik, az internet hozzáférés lehetősége adott.